ALZHEIMERIN TAUDIN RISKITEKIJÄN, APOE-GEENIN, TESTAUS

Onko suvussanne Alzheimerin tautia?

Oletteko kiinnostunut riskistänne sairastua Alzheimerin tautiin ja lääketutkimuksista, joissa selvitetään mahdollisuutta Alzheimerin taudin ehkäisyyn?

CRST Oy:llä on käynnissä kliinisiä lääketutkimuksia, jotka pyrkivät selvittämään, voidaanko Alzheimerin taudin ilmenemistä lykätä tai ehkäistä lääkkeillä, jotka estävät haitallisen valkuaisaineen, beeta-amyloidin kertymistä aivoihin. Näihin tutkimuksiin haetaan osallistujiksi henkilöitä, joilla voi geeniperimästään johtuen olla muuta samanikäistä väestöä suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Geeniperimään liittyvää riskiä arvioidaan määrittämällä henkilön ApoE-genotyyppi. Määrityksen avulla pyritään tunnistamaan henkilöitä, jotka saattavat geeniperimänsä perusteella olla soveltuvia osallistumaan lääketutkimuksiin. ApoE‐geenin eri muotojen esiintyminen vaikuttaa väestötasolla riskiin sairastua Alzheimerin tautiin, mutta ApoE-geenitestin avulla ei voida tarkkaan ennustaa yksilön riskiä sairastua.

Saatatte soveltua ApoE-geenitestaukseen, jos

ApoE-genotyypin määritys tehdään solunäytteestä, joka otetaan suusta pyörittämällä vanupuikkoa posken sisäpuolella. ApoE-testin tulos kerrotaan Teille ainoastaan siinä tapauksessa, että sovellutte tutkijalääkärin mielestä mahdollisesti osallistumaan johonkin tiettyyn lääke- tai muuhin tutkimukseen.

ApoE-geenitestaus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne.

Lisätietoa ApoE-geenitestauksesta löydätte täältä.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua ApoE-geenitestaukseen, siirtykää luottamukselliseen esitietokyselyyn.

Tämä sivusto ei käytä evästeitä, eikä tallenna käyttäjätietoja palvelimelle. Esitietolomakkeen tiedot käsitellään selaimessa, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Jos täytätte esitietolomakkeen tiedot ja voisitte niiden puolesta olla sopiva osallistumaan ApoE-geenitestaukseen, pyydämme Teitä antamaan myös yhteystietonne, jos haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä tutkimuksen merkeissä. Yhteydenotto on luottamuksellinen eikä sido Teitä mihinkään. Yhteystietonne lähetetään tutkimuskeskukseen sähköpostitse, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Yhteydenotoista syntyy tutkimuskeskukseen henkilörekisteri, jota koskevan rekisteriselosteen saatte halutessanne nähtäväksi.

CRST Oy
Itäinen Pitkäkatu 4B
Turku
www.crst.fi
Facebook