HAEMME OSALLISTUJIA ALZHEIMERIN TAUDIN EHKÄISYTUTKIMUKSEEN

Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyssä. Osallistujiksi haetaan perusterveitä 60-75-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla ei ole muistiin vaikuttavaa sairautta, mutta joilla voi olla keskimääräistä suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Riskiä arvioidaan perimän sekä selkäydinnestenäytteen ja/tai aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on suun kautta otettava kapseli. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Novartis.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 5.5-8 vuotta. Kaksi viidestä osallistujasta saa tutkimuksessa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimukseen kuuluu mm.
ApoE-geenitesti tutkimuksen alussa (vain ApoE4-geenimuodon kantajat voivat osallistua lääketutkimukseen);
lääkärintarkastuksia;
muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia;
laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista;
sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia;
aivojen magneettikuvauksia;
selkäydinnestenäytteiden otto ja/tai aivojen PET-kuvaus.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne. Kuopion keskuksen vastaava lääkäri on neurologi Merja Hallikainen.

Lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta löydätte täältä.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn.

Tämä sivusto ei käytä evästeitä, eikä tallenna käyttäjätietoja palvelimelle. Esitietolomakkeen tiedot käsitellään selaimessa, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Jos täytätte esitietolomakkeen tiedot ja voisitte niiden puolesta olla sopiva osallistumaan tutkimukseen, pyydämme Teitä antamaan myös yhteystietonne, jos haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä tutkimuksen merkeissä. Yhteystietonne lähetetään tutkimuskeskukseen sähköpostitse, eikä niitä tallenneta palvelimelle.

CRST Oy
Itäinen Pitkäkatu 4B
Turku
www.crst.fi
Facebook