VAPAAEHTOISIA, TERVEITÄ MIEHIÄ JA NAISIA LÄÄKETUTKIMUKSEEN

Vapaaehtoisia terveitä miehiä ja naisia haetaan osallistujiksi kliiniseen lääketutkimukseen, joka toteutetaan CRST Oy:ssä (Clinical Research Services Turku). Tutkimuksen toimeksiantaja on suomalainen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals Oy.

Osallistujia haetaan nyt tutkimuksen kolmanteen osaan, jossa tutkitaan prednisolonin mahdollista vaikutusta tutkimusvaiheessa olevan uuden lääkevalmisteen, FP-1201-lyo:n käyttäytymiseen ja vaikutuksiin elimistössä. Lääkettä FP1201-lyo kehitetään käytettäväksi tehohoidossa olevilla potilailla mm. äkillisen hengitysvajausoireyhtymän ja monielinvaurion hoidossa.

Tutkimukseen kuuluu alku- ja lopputarkastus ja varsinainen tutkimusjakso, jonka aikana tutkimuslääkettä annostellaan tutkimuskeskuksessa suonensisäisenä injektiona kerran päivässä 3 päivän ajan ja kortisonijohdos prednisolonia tai sitä vastaavaa lumelääkettä annetaan suun kautta tabletteina neljän päivän ajan. Tutkimusjaksoon sisältyy yksi n. 11 tunnin mittainen päivä tutkimuskeskuksessa, kaksi noin kolmen tunnin aamukäyntiä ja kuusi lyhyttä, noin tunnin kestävää aamukäyntiä. Tutkittavista kerätään veri- ja virtsanäytteitä, otetaan kaksi pientä koepalaa ihosta, sydämen sähköistä toimintaa seurataan EKG-laitteiden avulla, mitataan verenpainetta, sydämen sykettä ja kehon lämpötilaa sekä tehdään lääkärintarkastuksia.

Tärkeimmät tutkittavien valintaperusteet ovat:

Osallistujille maksetaan veronalainen haittakorvaus tutkimuksen aiheuttamasta rasituksesta ja epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta. Myös matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Tutkimuksesta vastaa CRST Oy:n tutkimusjohtaja, professori Mika Scheinin. Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn.

Tämä sivusto ei käytä evästeitä, eikä tallenna käyttäjätietoja palvelimelle. Esitietolomakkeen tiedot käsitellään selaimessa, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Jos täytätte esitietolomakkeen tiedot ja voisitte niiden puolesta olla sopiva osallistumaan tutkimukseen, pyydämme Teitä antamaan myös yhteystietonne, jos haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä tutkimuksen merkeissä. Yhteystietonne lähetetään tutkimuskeskukseen sähkäpostitse, eikä niitä tallenneta palvelimelle.

CRST Oy, Itäinen Pitkäkatu 4B, Turku

www.crst.fi

Facebook