Tutkimuksista usein kysyttyä

CRST:llä alkaa uusia lääketutkimuksia ympäri vuoden, ja uusia vapaaehtoisia tutkittavia tarvitaan jatkuvasti. Käynnissä olevista tutkimuksista ilmoitetaan näillä sivuilla, sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja sähköpostilistojen kautta sekä sosiaalisessa mediassa CRST:n Facebook sivuilla ja Twitterissä. Ilmoituksissa kerrotaan tutkimuksista ja tutkittavien valintaperusteista sekä annetaan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, josta voi kysyä lisätietoja. Voit myös ilmoittaa yhteystietosi mahdollisten tutkittavien rekisteriin, jolloin sinuun ollaan yhteydessä kun sinulle soveltuva tutkimus on alkamasssa. Tietojen rekisteröinti ei sido sinua mihinkään ja tietoa käytetään ainoastaan yhteydenottoon.

Tästä voit ilmoittautua mahdollisten tutkittavien rekisteriin.

Alla vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät CRST:n järjestämiin kliinisiin tutkimuksiin.


Kaikki lääkkeet testataan eläimillä ennen kuin niitä voidaan antaa ihmisille. Ihmisillä tehtävät lääketutkimukset ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja valvontavirastolle (Fimea) ja niille haetaan riippumattoman eettisen toimikunnan puolto ennen tutkimuksen aloittamista. Ilmoituksiin liitetään kaikki mahdolliset turvallisuustiedot lääkkeestä, myös raportit mahdollisista eläimillä havaituista tai aiemmissa ihmistutkimuksissa havaituista haitoista. Fimea tarkastaa tutkimuksen asiakirjat ja eettinen toimikunta antaa lausunnon tutkimuksesta. Jos Fimean tai eettisen toimikunnan mielestä tutkimus on vaarallinen, tutkimusta ei saa aloittaa.

On harvinaista, että lääkkeellä ei olisi lainkaan haittavaikutuksia. Useimmissa lääketutkimuksissa lääkettä otetaan kuitenkin vain kerta-annos tai muutaman päivän ajan, joten vakavampien haittavaikutusten esiintyminen on epätodennäköistä. Yleisimpiä lääkkeiden haittavaikutuksia ovat päänsärky ja pahoinvointi. Mahdolliset tunnetut haitat kerrotaan tutkittavalle hyvissä ajoin ennen tutkimukseen osallistumista. Haitoista ja riskeistä keskustellaan lääkärin kanssa ennen kuin tutkittava allekirjoittaa suostumuksen osallistua tutkimukseen. On kuitenkin aina mahdollista, että lääkkeestä tai tutkimukseen osallistumisesta aiheutuu haitta, jota ei ole aikaisemmin esiintynyt. Tutkimuksen vakuutusturva kattaa kaikki tutkimuksesta tai tutkittavasta lääkkeestä aiheutuneet terveydelliset haitat.
Jokaisen tutkimuksen ”käsikirjoituksessa” eli tutkimussuunnitelmassa kuvataan perusteet, joilla tutkittavat henkilöt valitaan tutkimukseen. Valintaperusteet vaihtelevat tutkimuksesta toiseen, riippuen tutkittavasta lääkkeestä ja tutkimusasetelmasta. Moniin CRST:n tutkimuksiin tarvitaan täysin terveitä koehenkilöitä. On myös tutkimuksia, joihin haetaan tutkittavaksi potilaita, joilla on tietty sairaus.

Tavallisia valintaperusteita ovat ikä, paino, terveydentila, lääkitys (mukaan lukien raskauden ehkäisy) ja alkoholin, tupakan ja kofeiinin käyttö. Joskus voivat vähämerkityksiset terveyteen liittyvät asiat kuten matala verenpaine tai pulssi, harmittomat muutokset sydänsähkökäyrässä tai veren tai virtsan laboratoriotulosten poikkeavuudet olla esteenä osallistumiselle. Verenluovutuksesta on yleensä oltava kulunut naisilla 3 kk ja miehillä 2 kk ennen osallistumista lääketutkimukseen.
Ennen tutkimukseen osallistumista on alkutarkastus, jolloin tutkittavia haastatellaan mm. elämäntavoista ja aikaisemmista sairauksista. Lisäksi tehdään lääkärintarkastus, rekisteröidään verenpaine, pulssi ja sydänsähkökäyrä ja tehdään erilaisia laboratoriotutkimuksia (veri- ja virtsakokeita, mm. huume- ja raskaustestit). Tutkimusasetelmasta riippuen tutkimus saattaa kestää vain muutaman käynnin tai se voi kestää kuukausia (jopa vuosia). Tyypillinen CRST:n tutkimus voi olla seuraavanlainen: ”Alkutarkastuksen jälkeen on kolme tutkimusjaksoa, ja kunkin aikana on yksi tutkimusvuorokausi ja 4 lyhyttä näytekäyntiä. Tutkimusvuorokauden aikana otetaan verinäytteitä 15 kertaa, ja sydänsähkökäyrä, verenpaine ja pulssi 6 kertaa. Tutkimuksen aikana otetaan kolme kertaa lääkettä...” Tutkimuksessa otettava verimäärä jää yleensä alle sen määrän, joka otetaan kerralla verenluovutuksessa. Verinäytteiden ottoajat on määrätty tutkimussuunnitelmassa.

Tutkimusvuorokausina voi CRST:n tutkimusosastolla olla yksi tai useampia tutkittavia, tavallisesti noin 6. Yleensä tapahtumat on porrastettu niin, että 1. tutkittava saa lääkkeen esimerkiksi klo 9, 2. tutkittava klo 9.05 ja niin edelleen. Näytteiden otto ja mittaukset on niin ikään porrastettu. CRST tarjoaa ruoat; omia eväitä ei saa syödä. Useille käynneille tullaan yön yli kestäneen paaston jälkeen. Joihinkin tutkimuksiin saattaa kuulua erikoisempia tutkimusmenetelmiä, kuten esimerkiksi vuorokauden kestäviä sydänsähkökäyrän rekisteröintejä kannettavalla laitteella, virtsan keräyksiä tai PET-kuvauksia. Tutkittavan tiedotteessa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä kussakin tutkimuksessa tapahtuu. Lisäksi tutkittavat saavat tutkimushenkilökunnan puhelinnumerot, joihin he voivat soittaa tutkimukseen liittyvissä asioissa.
Tutkimuslain mukaan terveille vapaaehtoisille koehenkilöille voidaan maksaa korvaus tutkimukseen osallistumisesta. Sen sijaan tutkimushoitoa saaville potilaille ei yleensä voida maksaa korvausta tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät lääkärintarkastukset ja laboratoriokokeet ovat kuitenkin aina maksuttomia, ja tutkimuksesta aiheutuvat matkustuskustannukset korvataan. Terveille vapaaehtoisille maksettavan korvauksen suuruudesta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (82/2011).

Tutkimuksen luonteesta riippuen voidaan maksaa osallistumiskorvaus, joka on suuruudeltaan 50 – 510 €. Jos tutkittava keskeyttää tutkimuksen, on korvaus suhteessa käytettyyn aikaan. Tutkimuspäiviltä maksetaan yleensä lisäksi työttömyyspäivärahan peruspäivärahan suuruinen korvaus, joka on 32,80€. Tutkimuksen korvaukset on kerrottu tutkittavan tiedotteessa ja ne ovat veronalaista tuloa. Matkakulut, yleensä halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen tai joskus taksilla tai omalla autolla, korvataan kaikille. Korvauksen saamiseksi on esitettävä kuitit tai matkaliput. Matkustuskustannusten ja mahdollisen ansionmenetyksen korvaamisesta sovitaan erikseen tutkimushenkilökunnan kanssa.
Joissain tutkimuksissa käytetään myös vaikuttamatonta lumelääkettä. Niiden tutkittavien osuus, jotka saavat lumelääkettä, on kerrottu tutkimuksen tiedotteessa. Tiedote on luettava tarkkaan ennen osallistumispäätöstä. Tutkimukset, joissa on käytössä lumelääke, ovat usein kaksoissokkotutkimuksia. Se tarkoittaa sitä, että sen paremmin tutkittava kuin tutkimushenkilökuntakaan ei tiedä, kumpaa lääkettä, vaikuttavaa ainetta vai lumelääkettä, kukin tutkittava saa. Sokkoutusta käytetään usein tutkimuksissa, joissa tutkitaan lääkkeen tehoa. Näin saadaan luotettavampia tuloksia.
CRST:llä alkaa uusia lääketutkimuksia ympäri vuoden, ja uusia vapaaehtoisia tutkittavia tarvitaan jatkuvasti. Käynnissä olevista tutkimuksista ilmoitetaan näillä sivuilla, sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja sähköpostilistojen kautta sekä CRST:n Facebook-sivuilla. Ilmoituksissa kerrotaan tutkimuksista ja tutkittavien valintaperusteista sekä annetaan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, josta voi kysyä lisätietoja. Omat yhteystietonsa voi myös ilmoittaa CRST:n mahdollisten tutkittavien henkilörekisteriin. Tällöin tutkimushoitaja saattaa ottaa yhteyttä myöhemmin, kun sopiva lääketutkimus on alkamassa. Ilmoittaudu mahdollisten tutkittavien rekisteriin tästä.
Vapaaehtoiset tutkittavat henkilöt osallistuvat lääketutkimuksiin monista eri syistä. Monilla tutkittavilla on lähipiirissä vakavasti sairas läheinen (esim. Parkinsonin tai Alzheimerin tautia sairastava), ja he pitävät lääketutkimukseen osallistumista hyvänä keinona edesauttaa sairauden lääkehoidon kehittämistä. Lääketieteen opiskelijat ovat aktiivisia vapaaehtoisia ja tulevat mielellään seuraamaan alan tutkimusta lähietäisyydeltä. Monille opiskelijoille tutkimukseen osallistumisesta maksettava korvaus on myös tervetullut lisä opintotukeen tai ylimääräistä rahaa vaikkapa uutta polkupyörää varten.

Tutkittavien on usein oltava vapaana osallistumaan tutkimusjaksoille arkipäivisin ja/tai –öisin, joten CRST:n tutkittavien joukossa on opiskelijoiden lisäksi paljon eläkeläisiä, vuorotyön tekijöitä ym. Osallistumisesta voi myös saada vaihtelua arkeen ja tavata tutuksi tulevaa tutkimushenkilökuntaa pidempään kestävän tutkimuksen käyntien aikana. Usein samat vapaaehtoiset osallistuvat myöhemmin toiseen CRST:n tutkimukseen, koska aiempi kokemus on ollut positiivinen. Monet ulkomaiset lääkekehitysyritykset teettävät tutkimuksia Suomessa, koska suomalaista lääketutkimusta ja aktiivisia ja luotettavia vapaaehtoisia tutkittavia arvostetaan suuresti.


Yleistä tietoa lääketutkimuksiin osallistumisesta löydät täältä
ja muistilääketutkimuksiin osallistumisesta täältä.

Monta hyvää syytä osallistua muistilääketutkimukseen (TS Senioriliite 8.11.2016). Lue artikkeli täältä.