Haluatko osallistua lääketutkimukseen?

CRST Oy toteuttaa kliinisiä tutkimuksia uusilla ja markkinoilla olevilla lääkkeillä, elintarvikkeilla ja lääkinnällisillä laitteilla. CRST on perustettu vuonna 1995. Se toimii PharmaCity-rakennuksessa, lähellä Kupittaan juna-asemaa ja Turun yliopistollista keskussairaalaa (TYKS). Käyntiosoite: CRST, Pharmacity, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3. kerros, 20520 Turku, puhelinnumero 02 420 64716 (arkisin klo 10-16).

Yhteystietojen rekisteröiminen

CRST:ssä tehdään vuosittain noin 15-20 kliinistä tutkimusta, joihin tarvitaan osallistujiksi vapaaehtoisia terveitä tutkittavia tai tiettyä sairautta sairastavia potilaita. CRST:ssä työskentelee tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia, psykologi ja muita tutkimusten toteuttamisessa tarvittavia ammattilaisia.


Alzheimerin taudin ehkäisytutkimukset

Onko suvussanne Alzheimerin tautia? Oletteko kiinnostunut riskistänne sairastua Alzheimerin tautiin ja lääketutkimuksista, joissa selvitetään mahdollisuutta Alzheimerin taudin ehkäisyyn?

CRST Oy:llä on käynnissä kliinisiä lääketutkimuksia, jotka pyrkivät selvittämään, voidaanko Alzheimerin taudin ilmenemistä lykätä tai ehkäistä lääkkeillä, jotka estävät haitallisen valkuaisaineen, beeta-amyloidin kertymistä aivoihin.

Näihin tutkimuksiin haetaan osallistujiksi henkilöitä, joilla voi geeniperimästään johtuen olla muuta samanikäistä väestöä suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Geeniperimään liittyvää riskiä arvioidaan määrittämällä henkilön ApoE-genotyyppi. Määrityksen avulla pyritään tunnistamaan henkilöitä, jotka saattavat geeniperimänsä perusteella olla soveltuvia osallistumaan lääketutkimuksiin. ApoE‐geenin eri muotojen esiintyminen vaikuttaa väestötasolla riskiin sairastua Alzheimerin tautiin, mutta ApoE-geenitestin avulla ei voida tarkkaan ennustaa yksilön riskiä sairastua.

Saatatte soveltua ApoE-geenitestaukseen, jos

  olette 60-75–vuotias
  Teillä ei ole todettu muistiin vaikuttavaa sairautta
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta


ApoE-genotyypin määritys tehdään solunäytteestä, joka otetaan suusta pyörittämällä vanupuikkoa posken sisäpuolella. ApoE-testin tulos kerrotaan Teille ainoastaan siinä tapauksessa, että sovellutte tutkijalääkärin mielestä mahdollisesti osallistumaan johonkin tiettyyn lääke- tai muuhun tutkimukseen.

ApoE-geenimuotojen testaus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta ApoE-geenitestaukseen, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta http://www.crst.fi/C550.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Osallistujiksi haetaan perusterveitä 60-75-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla ei ole muistioireita, mutta joilla voi olla lisääntynyt riski sairastua Alzheimerin tautiin. Riskiä arvioidaan perimän sekä selkäydinnestenäytteen ja/tai aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi suun kautta otettava kapselimuotoinen valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Novartis.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 60-75–vuotias
  Teillä ei ole todettu muistin heikentymistä
  ette sairasta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 5.5-8 vuotta. Tutkimuksen lääkitysjakson aikana, joka kestää vähintään 5 vuotta, täytyy ottaa yksi kapseli kerran päivässä. Kaksi viidestä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto ja/tai aivojen PET-kuvauksia


Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne. Kuopion keskuksen vastaava lääkäri on neurologi Merja Hallikainen.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta http://www.crst.fi/C601.
  

Potilastutkimukset

Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa. Osallistujiksi haetaan 50-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievässä vaiheessa oleva Alzheimerin tauti. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden todennäköisyyttä arvioidaan muistitestien ja aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi lihakseen pistoksena annosteltava valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on sveitsiläinen lääkeyritys AC Immune.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 50-85–vuotias
  Teillä on lievä Alzheimerin tauti, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 2 vuotta. Tutkimuksen 1,5 vuotta kestävän lääkitysjakson aikana tutkimusvalmistetta annostellaan 8 kertaa. Yksi kolmesta osallistujasta saa tutkimuksessa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta).

Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuslääke ei korvaa muuta Alzheimerin taudin lääkitystä, vaan se jatkuu normaalisti.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisää tietoa ottamalla yhteyttä arkisin (klo 12-15) tutkimushoitaja Tarja Laitinen, puh. (02) 420 64708 tai sähköpostitse tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa.

Osallistujiksi haetaan 55-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti tai joilla on Alzheimerin tautia todennäköisesti ennakoiva lievä muistitoimintojen häiriö. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden todennäköisyyttä arvioidaan muistitestien ja aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi laskimoon kerran kuukaudessa annosteltava valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys AbbVie.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette 55-85–vuotias
  teillä on lievä Alzheimerin tauti tai Alzheimerin tautia mahdollisesti ennakoiva muistitoimintojen häiriö, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 2,5 vuotta. Hoitojakson aikana, joka kestää 2 vuotta, lääkeannostelut tapahtuvat tutkimuskeskuksessa noin kuukauden välein. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmiste, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta) tutkimuksen aikana.

Tutkimukseen kuuluu mm.:

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  selkäydinnestenäytteiden ottoa
  aivojen magneettikuvauksia
  aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) tutkimuksen alussa

Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuslääke ei korvaa käytössänne mahdollisesti olevaa lääkitystä, vaan muu lääkitys jatkuu normaalisti.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Mika Scheinin. Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne ja Kuopion keskuksen vastaava lääkäri on neurologi Merja Hallikainen.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä arkisin (klo 12-14) tutkimushoitaja Terttu Vanamoon, puh. (02) 420 64709 tai sähköpostitse terttu.vanamo@crst.fi.
Haemme 25-55 –vuotiaita selkäkivusta kärsiviä naisia ja miehiä osallistujiksi selkäytimen PET-kuvantamista (positroniemissiotomografiaa) soveltavaan kliiniseen tutkimukseen. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, jonka toteuttavat Turussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eri yksiköt, Turun yliopisto ja tutkimuspalveluyritys CRST Oy.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden merkkiaineen käyttökelpoisuutta selkäytimessä mahdollisesti esiintyvän tulehduksen kuvantamisessa selkäkipupotilailla.

Tutkimukseen kuuluu alkutarkastus ja kaksi PET-kuvauskäyntiä kahden kuukauden välein (toinen PET-kuvaus on valinnainen). Lisäksi ennen molempia PET-kuvauksia tehdään selkärangan magneettikuvaus, tarkat neurofysiologiset tutkimukset (mm. hermoratatutkimus) ja psykiatrinen haastattelu sekä kipua koskevia kyselyjä. Tutkittavia pyydetään myös pitämään kipu- ja unipäiväkirjaa tutkimuksen aikana. Tutkimukseen kuuluu lisäksi viisi puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa, joista viimeinen on noin vuoden kuluttua selkäoireiden alkamisesta.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette kärsinyt selkäkivusta noin 1-3 viikkoa
  teillä ei ole muita todettuja vakavia sairauksia
  olette normaalipainoinen tai lievästi ylipainoinen (55-120 kg, painoindeksi 18-32 kg/m2)
  teillä ei ole taustalla pitkään jatkunutta selkäkipua tai jäänyt neurologisia oireita aiemmasta selkäkipujaksosta eikä selkäänne ole leikattu
  ette ole säteilyvalvonnan piirissä työnne puolesta tai osallistunut aikaisemmin PET-tutkimukseen

Tutkimuksessa on myös muita osallistumisperusteita, jotka käydään läpi puhelimitse ja alkutarkastuskäynnillä. Tutkimuksesta vastaa professori Satu Jääskeläinen (Tyks-Sapa-liikelaitos ja Turun yliopisto, Kliininen neurofysiologia). Tutkimuskäynneistä aiheutuvat matkakulut korvataan.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn.
Täältä löydätte lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä arkisin klo 12-15 CRST:n tutkimushoitajaan: Tarja Laitinen, puh (02) 420 64708 tai 040-742 4626, sähköposti: tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen turvallisuutta ja vaikutuksia. Osallistujiksi haetaan 50-74-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden varmistamiseksi tehdään muistitestejä ja otetaan selkäydinnestenäyte. Tutkittava lääkevalmiste on uudentyyppinen lääke, joka annostellaan selkäydinkanavaan, jotta lääkeaine pääsisi vaikutuspaikkaansa, aivoihin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa tätä lääkeainetta annetaan ihmisille. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Ionis Pharmaceuticals, Inc.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  Teillä on todettu lievä Alzheimerin tauti
  olette 50-74–vuotias
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin yhdeksän kuukautta ja siihen kuuluu yhteensä noin 18 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen lääkeannostelujakson aikana, joka kestää 3 kuukautta, tutkimusvalmistetta annostellaan neljä kertaa, noin kuukauden välein. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden Alzheimer-lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita, peruselintoimintojen mittaamista ja sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen ja selkärangan magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto
  neljä käyntiä, jolloin tutkimusvalmiste annostellaan selkäydinkanavaan
 ja
  osalle tutkittavista aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) kahdesti


Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne. Tutkimuskäyntien matka- ja ateriakulut korvataan. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä tutkimushoitajaan arkisin klo 12-15, puhelinnumero (02) 420 64712, sähköpostiosoite: anne.lithonius@crst.fi.
Etsimme tutkimushenkilöitä kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa tutkitaan uutta, ei vielä markkinoilla olevaa, Alzheimerin taudin lääkettä. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida suun kautta otettavan lääkkeen oikeaa annosta, tehoa ja turvallisuutta sekä sen vaikutusta muistioireisiin. Viidesosa potilaista saa lumelääkettä.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 55 vuotias tai vanhempi
  teillä on muistihäiriöitä tai todettu Alzheimerin tauti
  teillä on puoliso, tai joku muu tukihenkilö, joka voi osallistua tutkimuskäynneille
  teillä ei ole memantin lääkitystä (kauppanimellä Adaxor, Ebixa, Marbodin, Memantin, Memantine,Mentixa tai Nemdatine)


Tutkimus kestää noin 4,5 kuukautta ja sisältää 7- 10 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Tutkimuskäynnit ja tutkimukseen liittyvä hoito ovat maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaa neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen Kuopion Aivotutkimuskeskuksesta. Tutkimuksen vastuulääkärinä Turussa toimii erikoislääkäri Juha Rinne, CRST Oy, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3.kerros.

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä soittamalla arkisin tutkimushoitaja Terttu Vanamolle, puh. (02) 420 64709, tai sähköpostilla C562@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa.

Osallistujiksi haetaan 50-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti tai joilla on Alzheimerin tautia todennäköisesti ennakoiva lievä muistitoimintojen häiriö. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden todennäköisyyttä arvioidaan muistitestien sekä aivojen PET-kuvantamisen ja/tai selkäydinnestenäytteen avulla. Tutkittava lääke on tablettimuotoinen valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Eisai Inc.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette 50-85–vuotias
  Teillä on lievä Alzheimerin tauti tai Alzheimerin tautia mahdollisesti ennakoiva muistitoimintojen häiriö, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 2,5 vuotta (29 kuukautta) ja siihen kuuluu yhteensä noin 15 käyntiä. Tutkimuksen lääkehoitojakson aikana, joka kestää 2 vuotta, tutkimusvalmiste otetaan kerran päivässä suun kautta. Puolet tutkittavista saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden Alzheimer-lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimukseen kuuluu mm.:

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto ja/tai aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET)

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa, Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa sekä Amialife-klinikassa Helsingissä. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne. Muiden keskusten vastaavat lääkärit ovat: neurologi Merja Hallikainen (Kuopio), neurologi Irma Keskinarkaus (Oulu), neurologi Raimo Sulkava (Helsinki).

Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä CRST:n tutkimushoitajaan Riitta Uimoseen arkisin puh. 02 420 64707 tai sähköpostitse riitta.uimonen@crst.fi.
Etsimme osallistujia keliakian hoitoon tarkoitetun uuden lääkkeen tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään, ehkäiseekö tutkimuslääke gluteenin aiheuttamia ohutsuolen limakalvon vaurioita.

Tutkimus kestää yhteensä noin 4 kk sisältäen 6 käyntiä tutkimusvastaanotolla. Tutkimuksen alussa ja lopussa tehdään mahantähystystutkimus (gastroskopia) jossa otetaan ohutsuolen limakalvolta näytepaloja. Tutkimusvalmiste on suun kautta aamuisin otettava kapseli. Sen lisäksi tutkimukseen osallistujat saavat altistuksena 3 g gluteenia päivässä 6 viikon ajan.

Tutkimukseen osallistuvat arvotaan neljään ryhmään: osa (noin 3/4 tutkittavista) saa tutkimuslääkevalmistetta eri annoksilla ja osa (noin 1/4 tutkittavista) tehotonta lumevalmistetta. Kaikki osallistujat noudattavat aiempaa gluteenitonta ruokavaliotaan.

Tutkimuksen valintaperusteita ovat:

  18 – 64 vuoden ikä
  tiukan gluteenittoman ruokavalion noudattaminen yli vuoden ajan
  osallistuja ei saa olla raskaana tai imettää
  ei muuta vakavaa sairautta
  kiellettyjä lääkkeitä ovat mm. immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet


Tutkimuskäyntien matkakulut ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Tutkimukseen osallistumisesta maksetaan korvaus. Tutkimus suoritetaan Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Turussa tutkimuskeskus on CRST Oy, Itäinen Pitkäkatu 4 B, jossa päätutkijana toimii Prof. Mika Scheinin.

Mikäli tutkimus kiinnostaa Teitä, lähettäkää yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen C625@crst.fi ja Teihin otetaan yhteyttä.

Tutkimuksesta vastaava lääkäri Suomessa on professori Markku Mäki.
  


Tutkimukset terveille vapaaehtoisille

Vapaaehtoisia terveitä miehiä ja naisia haetaan osallistujiksi kliiniseen lääketutkimukseen, joka toteutetaan CRST Oy:ssä (Clinical Research Services Turku). Tutkimuksen toimeksiantaja on suomalainen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals Oy. Tutkimuksessa arvioidaan tutkimusvaiheessa olevan lääkkeen (FP-1201-lyo) ja vertailuvalmisteen (FP-1201) käyttäytymistä elimistössä ja vaikutuksia biologisiin merkkiaineisiin suonensisäisen annostelun jälkeen. Lääkettä FP1201-lyo kehitetään käytettäväksi tehohoidossa olevilla potilailla mm. äkillisen hengitysvajausoireyhtymän ja monielinvaurion hoidossa.

Tutkimus kestää noin 5-8 viikkoa kunkin tutkittavan osalta. Siihen kuuluu alku- ja lopputarkastus ja varsinainen tutkimusjakso, jonka aikana tutkimuslääkettä annostellaan tutkimuskeskuksessa suonensisäisenä injektiona kerran päivässä 3 päivän ajan. Tutkimusjakson aikana vietetään yksi n. 11 tunnin mittainen päivä tutkimuskeskuksessa (1. annostelupäivä) ja tehdään yksi noin kolmen tunnin aamukäynti (2. annostelupäivä) sekä seitsemän lyhyttä, noin tunnin kestävää aamukäyntiä. Tutkittavista kerätään veri- ja virtsanäytteitä, sydämen sähköistä toimintaa seurataan EKG-laitteiden avulla, mitataan verenpainetta, sydämen sykettä ja kehon lämpötilaa sekä tehdään lääkärintarkastuksia.

Tärkeimmät tutkittavien valintaperusteet ovat:

  18–45 -vuotias mies tai nainen
  hyvä terveys, ei säännöllistä lääkitystä (ehkäisyvalmisteet sallitaan)
  paino 50-100 kg ja painoindeksi 18-30 kg/m2(eli ei merkittävää ylipainoa)
  ei runsasta tupakan tai muiden nikotiinituotteiden käyttöä (korkeintaan 5 savuketta päivässä sallitaan)
  ei verenluovutusta viimeisten 2 kuukauden aikana tai osallistumista toiseen lääketutkimukseen viimeisten 3 kuukauden aikana


Osallistujille maksetaan veronalainen haittakorvaus tutkimuksen aiheuttamasta rasituksesta ja epämukavuudesta sekä jokapäiväisten toimintojen rajoittumisesta. Myös matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Tutkimuksesta vastaa professori Mika Scheinin.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta http://www.crst.fi/C637.
Vapaaehtoisia terveitä miehiä haetaan osallistujiksi lääketutkimukseen, joka toteutetaan CRST Oy:ssä (Clinical Research Services Turku). Tutkimuksen toimeksiantaja on ruotsalainen lääkekehitysyritys. Tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkeaineen turvallisuutta, siedettävyyttä ja vaiheita elimistössä.

Tutkimus koostuu alku- ja lopputarkastuksesta sekä kahdesta tutkimusjaksosta. Tutkimusjaksojen aikana tutkittavat ottavat yhden kerta-annoksen tutkimusvalmistetta (lääkeaine tai lumevalmiste), viettävät tutkimuskeskuksessa n. 36 tunnin pituisen jakson (2 yötä) sekä käyvät kahtena aamuna lyhyellä tutkimuskäynnillä. Tutkittavista kerätään veri- ja virtsanäytteitä, sydämen sähköistä toimintaa seurataan EKG-laitteiden avulla, mitataan verenpainetta, sydämen sykettä, kehon lämpötilaa sekä tehdään lääkärintarkastuksia.

Tärkeimmät tutkittavien valintaperusteet ovat:

  18-45 -vuotias mies
  hyvä terveys, ei säännöllistä lääkitystä
  paino 60-120 kg ja painoindeksi 18-28 kg/m2
  ei runsasta tupakan tai muiden nikotiinituotteiden käyttöä (korkeintaan 5 savuketta viikossa sallitaan)
  ei verenluovutusta tai osallistumista toiseen lääketutkimukseen viimeisen 3 kuukauden aikana


Tutkimukseen osallistumisesta maksetaan veronalainen haittakorvaus sekä matkat julkisilla kulkuneuvoilla ja mahdollinen ansionmenetys korvataan. Tutkimuksesta vastaa professori Mika Scheinin. Lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta löydätte täältä.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn. Jos täytätte esitietolomakkeen tiedot ja voisitte niiden puolesta olla sopiva osallistumaan tutkimukseen, pyydämme Teitä antamaan myös yhteystietonne, jos haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä tutkimuksen merkeissä. Yhteystietonne lähetetään tutkimuskeskukseen sähköpostitse, eikä niitä tallenneta palvelimelle.


Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät CRST:n järjestämiin kliinisiin tutkimuksiin löydät täältä.

Yleistä tietoa lääketutkimuksiin osallistumisesta löydät täältä
ja muistilääketutkimuksiin osallistumisesta täältä.

Monta hyvää syytä osallistua muistilääketutkimukseen (TS Senioriliite 8.11.2016). Lue artikkeli täältä.
Kokemuksia lääketutkimukseen osallistumisesta:  Lue esite täältä.