Haluatko osallistua lääketutkimukseen?

CRST Oy toteuttaa kliinisiä tutkimuksia uusilla ja markkinoilla olevilla lääkkeillä, elintarvikkeilla ja lääkinnällisillä laitteilla. CRST on perustettu vuonna 1995. Se toimii PharmaCity-rakennuksessa, lähellä Kupittaan juna-asemaa ja Turun yliopistollista keskussairaalaa (TYKS). Käyntiosoite: CRST, Pharmacity, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3. kerros, 20520 Turku.

Yhteystietojen rekisteröiminen

CRST:ssä tehdään vuosittain noin 15-20 kliinistä tutkimusta, joihin tarvitaan osallistujiksi vapaaehtoisia terveitä tutkittavia tai tiettyä sairautta sairastavia potilaita. CRST:ssä työskentelee tutkijalääkäreitä, tutkimushoitajia, psykologi ja muita tutkimusten toteuttamisessa tarvittavia ammattilaisia.


Alzheimerin taudin ehkäisytutkimukset

Onko suvussanne Alzheimerin tautia? Oletteko kiinnostunut riskistänne sairastua Alzheimerin tautiin ja lääketutkimuksista, joissa selvitetään mahdollisuutta Alzheimerin taudin ehkäisyyn?

CRST Oy:llä on käynnissä kliinisiä lääketutkimuksia, jotka pyrkivät selvittämään, voidaanko Alzheimerin taudin ilmenemistä lykätä tai ehkäistä lääkkeillä, jotka estävät haitallisen valkuaisaineen, beeta-amyloidin kertymistä aivoihin.

Näihin tutkimuksiin haetaan osallistujiksi henkilöitä, joilla voi geeniperimästään johtuen olla muuta samanikäistä väestöä suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Geeniperimään liittyvää riskiä arvioidaan määrittämällä henkilön ApoE-genotyyppi. Määrityksen avulla pyritään tunnistamaan henkilöitä, jotka saattavat geeniperimänsä perusteella olla soveltuvia osallistumaan lääketutkimuksiin. ApoE‐geenin eri muotojen esiintyminen vaikuttaa väestötasolla riskiin sairastua Alzheimerin tautiin, mutta ApoE-geenitestin avulla ei voida tarkkaan ennustaa yksilön riskiä sairastua.

Saatatte soveltua ApoE-geenitestaukseen, jos

  olette 60-75–vuotias
  Teillä ei ole todettu muistiin vaikuttavaa sairautta
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta


ApoE-genotyypin määritys tehdään solunäytteestä, joka otetaan suusta pyörittämällä vanupuikkoa posken sisäpuolella. ApoE-testin tulos kerrotaan Teille ainoastaan siinä tapauksessa, että sovellutte tutkijalääkärin mielestä mahdollisesti osallistumaan johonkin tiettyyn lääke- tai muuhun tutkimukseen.

ApoE-geenimuotojen testaus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta ApoE-geenitestaukseen, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta http://www.crst.fi/C550.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Osallistujiksi haetaan perusterveitä 60-75-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla ei ole muistioireita, mutta joilla voi olla lisääntynyt riski sairastua Alzheimerin tautiin. Riskiä arvioidaan perimän sekä selkäydinnestenäytteen ja/tai aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi suun kautta otettava kapselimuotoinen valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Novartis.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 60-75–vuotias
  Teillä ei ole todettu muistin heikentymistä
  ette sairasta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 5.5-8 vuotta. Tutkimuksen lääkitysjakson aikana, joka kestää vähintään 5 vuotta, täytyy ottaa yksi kapseli kerran päivässä. Kaksi viidestä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto ja/tai aivojen PET-kuvauksia


Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa ja Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne. Kuopion keskuksen vastaava lääkäri on neurologi Merja Hallikainen.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta, saatte lisätietoja oheisen linkin kautta http://www.crst.fi/C601.
  

Potilastutkimukset

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa tutkitaan uutta lääkettä lievän Alzheimerin taudin tai Alzheimerin taudin aiheuttaman lievän muistitoimintojen heikentymisen hoidossa.

Saatatte soveltua tutkimukseen mikäli:

  teillä on lieväasteinen Alzheimerin tauti tai todettu seurantaa vaativa lievä muistitoimintojen heikentyminen
  teillä ei ole käytössä lääkehoitoa Alzheimerin tautiin (mukaan lukien asetyylikoliiniesteraasin estäjät, memantiini ja Souvenaid-ravintovalmiste)
  olette 50–89-vuotias
  teillä on tukihenkilö, joka voi avustaa Teitä tutkimuksessa


Tutkimukseen osallistuminen kestää enintään viisi kuukautta ja se sisältää kuusi käyntiä vastaanotolla. Tutkimukseen kuuluu lisäksi mm. kaksi aivojen magneettikuvausta ja selkäydinnestenäytteen otto kahdesti. Osa tutkittavista saa tutkimuksen aikana vaikuttamatonta lumelääkettä.

Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on erikoislääkäri Juha Rinne, CRST Oy, Turku. Suomen tutkijat ja tutkimuskeskukset:

Juha Rinne, erikoislääkäri, CRST Oy, Itäinen Pitkäkatu 4 B, 3. kerros, Turku Merja Hallikainen, erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, Aivotutkimusyksikkö, Yliopistonranta 1 B, Kuopio Irma Keskinarkaus, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Neurologian tutkimusyksikkö, Kajaanintie 50, Oulu

Halutessanne voitte olla yhteydessä tutkimuskeskukseen sähköpostilla tai puhelimitse: CRST Oy, Turku: tutkimushoitaja Tuulia Vihervuori, puhelimitse klo 12-15 välisenä aikana (02) 420 64706 tai sähköpostilla tuulia.vihervuori@crst.fi.
Haemme Alzheimerin tautia sairastavia henkilöitä osallistumaan Alzheimerin taudin hoitoon kehitteillä olevan rokotteen tutkimukseen.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  sairastatte lääkärin toteamaa lievää tai keskivaikeata Alzheimerin tautia
  olette 60-85–vuotias
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta
  teillä on tukihenkilö, joka voi olla mukananne kaikilla tutkimuskäynneillä


Tutkimuksen kuuluu mm. lääkärintarkastuksia, neuropsykologisia tutkimuksia, laboratoriokokeita, selkäydinnestenäytteitä, sydämen sähkökäyrämittauksia, aivojen magneettikuvauksia sekä rokotteen tai lumerokotteen annostelu kolme tai neljä kertaa. Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin puolitoista vuotta, jonka aikana on yhteensä 16 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuslääke ei korvaa käytössänne olevaa Alzheimer-lääkitystä, vaan se jatkuu normaalisti.

Tutkimus suoritetaan CRST Oy :ssä (Clinical Research Services Turku) ja tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii professori, neurologian erikoislääkäri Juha Rinne. Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä arkisin klo 12-15 seuraavaan henkilöön:

Tutkimushoitaja: Tarja Laitinen, puh. (02) 420 64708, tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa.

Osallistujiksi haetaan 55-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti tai joilla on Alzheimerin tautia todennäköisesti ennakoiva lievä muistitoimintojen häiriö. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden todennäköisyyttä arvioidaan muistitestien ja aivojen PET-kuvantamisen avulla. Tutkittava lääke on uusi laskimoon kerran kuukaudessa annosteltava valmiste. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys AbbVie.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette 55-85–vuotias
  teillä on lievä Alzheimerin tauti tai Alzheimerin tautia mahdollisesti ennakoiva muistitoimintojen häiriö, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 2,5 vuotta. Hoitojakson aikana, joka kestää 2 vuotta, lääkeannostelut tapahtuvat tutkimuskeskuksessa noin kuukauden välein. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmiste, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta) tutkimuksen aikana.

Tutkimukseen kuuluu mm.:

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  selkäydinnestenäytteiden ottoa
  aivojen magneettikuvauksia
  aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) tutkimuksen alussa

Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut korvataan. Tutkimuslääke ei korvaa käytössänne mahdollisesti olevaa lääkitystä, vaan muu lääkitys jatkuu normaalisti.

Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Mika Scheinin. Turun keskuksen vastaava lääkäri on prof. Juha Rinne ja Kuopion keskuksen vastaava lääkäri on neurologi Merja Hallikainen.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä arkisin (klo 12-14) tutkimushoitaja Terttu Vanamoon, puh. (02) 420 64709 tai sähköpostitse terttu.vanamo@crst.fi.
Haemme 25-55 –vuotiaita selkäkivusta kärsiviä naisia ja miehiä osallistujiksi selkäytimen PET-kuvantamista (positroniemissiotomografiaa) soveltavaan kliiniseen tutkimukseen. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, jonka toteuttavat Turussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eri yksiköt, Turun yliopisto ja tutkimuspalveluyritys CRST Oy.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden merkkiaineen käyttökelpoisuutta selkäytimessä mahdollisesti esiintyvän tulehduksen kuvantamisessa selkäkipupotilailla.

Tutkimukseen kuuluu alkutarkastus ja kaksi PET-kuvauskäyntiä kahden kuukauden välein (toinen PET-kuvaus on valinnainen). Lisäksi ennen molempia PET-kuvauksia tehdään selkärangan magneettikuvaus, tarkat neurofysiologiset tutkimukset (mm. hermoratatutkimus) ja psykiatrinen haastattelu sekä kipua koskevia kyselyjä. Tutkittavia pyydetään myös pitämään kipu- ja unipäiväkirjaa tutkimuksen aikana. Tutkimukseen kuuluu lisäksi viisi puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa, joista viimeinen on noin vuoden kuluttua selkäoireiden alkamisesta.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  olette kärsinyt selkäkivusta noin 1-3 viikkoa
  teillä ei ole muita todettuja vakavia sairauksia
  olette normaalipainoinen tai lievästi ylipainoinen (55-120 kg, painoindeksi 18-32 kg/m2)
  teillä ei ole taustalla pitkään jatkunutta selkäkipua tai jäänyt neurologisia oireita aiemmasta selkäkipujaksosta eikä selkäänne ole leikattu
  ette ole säteilyvalvonnan piirissä työnne puolesta tai osallistunut aikaisemmin PET-tutkimukseen

Tutkimuksessa on myös muita osallistumisperusteita, jotka käydään läpi puhelimitse ja alkutarkastuskäynnillä. Tutkimuksesta vastaa professori Satu Jääskeläinen (Tyks-Sapa-liikelaitos ja Turun yliopisto, Kliininen neurofysiologia). Tutkimuskäynneistä aiheutuvat matkakulut korvataan.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, siirtykää esitietokyselyyn.
Täältä löydätte lisätietoa tutkimuksesta ja sen kulusta.

Mikäli olette kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen, ottakaa yhteyttä arkisin klo 12-15 CRST:n tutkimushoitajaan: Tarja Laitinen, puh (02) 420 64708 tai 040-742 4626, sähköposti: tarja.laitinen@crst.fi.
Haemme osallistujia kansainväliseen lääketutkimukseen, joka selvittää uuden tutkimusvaiheessa olevan lääkevalmisteen turvallisuutta ja vaikutuksia. Osallistujiksi haetaan 50-74-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu lievä Alzheimerin tauti. Alzheimer-tyyppisen muistisairauden varmistamiseksi tehdään muistitestejä ja otetaan selkäydinnestenäyte. Tutkittava lääkevalmiste on uudentyyppinen lääke, joka annostellaan selkäydinkanavaan, jotta lääkeaine pääsisi vaikutuspaikkaansa, aivoihin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa tätä lääkeainetta annetaan ihmisille. Tutkimuksen toimeksiantaja on lääkeyritys Ionis Pharmaceuticals, Inc.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  Teillä on todettu lievä Alzheimerin tauti
  olette 50-74–vuotias
  ette sairasta muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin yhdeksän kuukautta ja siihen kuuluu yhteensä noin 18 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen lääkeannostelujakson aikana, joka kestää 3 kuukautta, tutkimusvalmistetta annostellaan neljä kertaa, noin kuukauden välein. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Muiden Alzheimer-lääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia neuropsykologisia testauksia
  laboratoriokokeita, peruselintoimintojen mittaamista ja sydämen sähkökäyrä- eli EKG-mittauksia
  aivojen ja selkärangan magneettikuvauksia
  selkäydinnestenäytteiden otto
  neljä käyntiä, jolloin tutkimusvalmiste annostellaan selkäydinkanavaan
 ja
  osalle tutkittavista aivojen positroniemissiotomografiakuvaus (PET) kahdesti


Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne. Tutkimuskäyntien matka- ja ateriakulut korvataan. Tutkimuslääke ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisätietoja ottamalla yhteyttä tutkimushoitajaan arkisin klo 12-15, puhelinnumero (02) 420 64712, sähköpostiosoite: anne.lithonius@crst.fi.
Haemme kansainvälisen lääketutkimuksen osallistujiksi 55-85-vuotiaita miehiä ja naisia, joilla on todettu Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus. Tutkittava lääke on uudentyyppinen lääkevalmiste (IRL752), jota kehitetään Parkinsonin tautiin liittyvän muistisairauden oireenmukaiseen hoitoon. Tutkimuksen toimeksiantaja on ruotsalainen lääkekehitysyritys Integrative Research Laboratories AB.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  olette 55-85-vuotias
  Teillä on todettu Parkinsonin tauti ja Parkinsonin tautiin liittyvä muistisairaus, mutta ei muuta vakavaa sairautta
  Teillä on omainen tai ystävä, joka voi olla tukihenkilönä mukananne osalla käynneistä tutkimuskeskuksessa ja avustaa tutkimuksen toteuttamisessa vastaamalla vointianne koskeviin kysymyksiin


Tutkimus kestää yhden tutkittavan osalta noin 6-8 viikkoa, josta tutkimuslääkejakso kestää 4 viikkoa. Tutkimukseen kuuluu yhteensä noin 9 käyntiä tutkimuskeskuksessa. Kukin käynti kestää noin 1-4 tuntia. Tutkimuslääke on kapselimuotoinen valmiste, jota otetaan suun kautta kolme kertaa päivässä. Yksi neljästä tutkittavasta saa lumelääkettä (valmistetta, joka ei sisällä vaikuttavaa ainetta). Aikaisemmin määrättyjen Parkinson- ja muistilääkkeiden käyttö on tutkimuksen aikana sallittu.

Tutkimuksen kuuluu mm.

  lääkärintarkastuksia ja Parkinsonin taudin oireiden arviointia
  muistia ja muita aivotoimintoja arvioivia testauksia
  laboratoriokokeita ja peruselintoimintojen mittaamista
  sydämen (EKG) ja aivojen (EEG) sähkökäyrämittauksia


Tutkimuslääkitys ja käynteihin liittyvät tutkimukset ovat tutkittaville maksuttomia. Tutkimuskäyntien matkakulut sekä mahdolliset käynneistä aiheutuvat ansionmenetykset korvataan. Tutkimus suoritetaan Suomessa CRST Oy:ssä Turussa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on prof. Juha Rinne.

Mikäli olette kiinnostunut ottamaan osaa tutkimukseen, saatte tutkimuksesta lisää tietoa ottamalla yhteyttä arkisin klo 12-15 tutkimushoitaja Tarja Laitinen, puh (02) 420 64708, sähköposti: tarja.laitinen@crst.fi..
  

Tutkimukset terveille vapaaehtoisille

Voit myös ilmoittaa omat yhteystietosi kotisivujemme tai Facebookin kautta CRST:n henkilörekisteriin. Tällöin saat ensimmäisten joukossa tietoa alkavista tutkimuksista. Rekisteröityminen ei sido Sinua mihinkään ja on luottamuksellinen.


Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät CRST:n järjestämiin kliinisiin tutkimuksiin löydät täältä.

Yleistä tietoa lääketutkimuksiin osallistumisesta löydät täältä
ja muistilääketutkimuksiin osallistumisesta täältä.

Monta hyvää syytä osallistua muistilääketutkimukseen (TS Senioriliite 8.11.2016). Lue artikkeli täältä.
Kokemuksia lääketutkimukseen osallistumisesta:  Lue esite täältä.