AM05
  •  (02) 420 64716 tai 040-8244802 arkisin klo 12-15
  •  tutkimus700@crst.fi

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa mitataan rasvahappojen aineenvaihduntaa elimistössä diabetesta sairastavilla ja terveillä henkilöillä. Tutkimuksessa käytetään PET -kuvausta ja MRI - eli magneettikuvausta elimistön aineenvaihdunnan ja rakenteen tutkimiseen. Tutkimuksen tuloksia tarvitaan suunniteltaessa diabeteksen hoitoon tarkoitettujen, uusien lääkkeiden kliinisiä tutkimuksia.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen kuuluu 4-5 käyntiä tutkimuskeskuksessa enintään 3 kuukauden aikana:

  • alkutarkastus, jossa osallistujan terveydentila ja soveltuvuus selvitetään;
  • neljä PET-MRI -kuvauskäyntiä, joita edeltää yöpyminen tutkimuskeskuksessa;
  • lopputarkastus (puhelimitse tai käyntinä tutkimuskeskuksessa).

Osallistujalle annostellaan kuvausten yhteydessä pieni annos kahta radioaktiivista merkkiainetta (18F-FTHA ja 15O-H2O). Turun PET -keskukseen ja -kuvantamiseen yleisesti voitte tutustua verkkosivulla: Mitä on PET -tutkimus? -esittelyvideo potilaille.

Saatatte soveltua osallistujaksi tähän tutkimukseen, jos

  • olette 50–70-vuotias mies tai nainen, joka ei tupakoi säännöllisesti;
  • olette mahdollista diabetesta lukuun ottamatta muuten perusterve, ei vakavia sairauksia (ylipaino ei ole este);
  • jos Teillä on todettu diabetes, sitä hoidetaan vain elintapahoidolla tai metformiinilääkityksellä (ei insuliinihoitoa).

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole odotettavissa välitöntä lääketieteellistä hyötyä osallistujalle, mutta verikokeiden ja kuvantamistutkimusten tulosten kuuleminen saattaa olla hyödyllistä. Osallistumisesta maksetaan veronalainen korvaus (ns. haittakorvaus 510 €, ja lisäksi työttömyyspäivärahan peruspäivärahan mukainen korvaus 33,66 € kultakin osallistumispäivältä). Lisäksi korvataan matkat tutkimuskeskukseen.

Lisätietoja ja tutkimukseen ilmoittautuminen

Tutkimuksen toteuttaa tutkimuspalveluyritys Clinical Research Services Turku – CRST Oy yhdessä Turun PET-keskuksen kanssa. Tutkimuksesta vastaava henkilö on professori Pirjo Nuutila. Tutkimuksen toimeksiantaja ja rahoittaja on ruotsalainen lääkeyritys Antaros Medical AB.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumisesta, olkaa hyvä ja täyttäkää alla oleva esitietokysely. Mikäli olette vastaustenne perusteella mahdollisesti soveltuva osallistumaan tutkimukseen, voitte jättää yhteystietonne kyselyn jälkeen avautuvalle lomakkeelle.

Otamme Teihin myöhemmin yhteyttä ja saatte lisätietoa tutkimuksesta.

Kysely on nimetön eikä siihen vastaaminen tai yhteystietojen jättäminen sido vastaajaa mihinkään.


Esitietokysely


Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin ja painakaa "Jatka"-painiketta.

Mikäli olette näiden kysymysten perusteella mahdollisesti soveltuva osallistujaksi tähän lääketutkimukseen, voitte halutessanne jättää yhteystietonne ja otamme Teihin yhteyttä.

Vastauksianne ei tallenneta mihinkään.


YhteystiedotTämä sivusto ei käytä evästeitä, eikä tallenna käyttäjätietoja palvelimelle. Esitietolomakkeen tiedot käsitellään selaimessa, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Jos täytätte esitietolomakkeen tiedot ja voisitte niiden puolesta olla sopiva osallistumaan tutkimukseen, pyydämme Teitä antamaan myös yhteystietonne, jos haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä tutkimuksen merkeissä. Yhteystietonne lähetetään tutkimuskeskukseen sähköpostitse, eikä niitä tallenneta palvelimelle.